II Ranking bibliotek


Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w Białymstoku wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Michałowie (gospodarz spotkania ) zorganizowała seminarium bibliotekarzy publicznych powiatu białostockiego, w którym uczestniczyli również włodarze tych ziem.

W trakcje spotkania podsumowano konkurs na „Najaktywniejszą bibliotekę
w środowisku lokalnym powiatu białostockiego” oceniając działania biblioteki (za lata 2004-2008) w trzech kategoriach :

 • bibliotek miejsko-gminnych

 • bibliotek gminnych

 • filii bibliotecznych


Nagrody przyznano:

w kategorii bibliotek miejsko – gminnych (ex aequo):

 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Tykocinie

 • Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury Bibliotece Publicznej
  w Choroszczy

w kategorii bibliotek gminnych:

 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym

w kategorii filii bibliotecznych:

 • Filii Bibliotecznej w Uhowie (gm. Łapy)


ponadto wyróżniono:

 • Centrum Kultury i Rekreacji Bibliotekę Publiczną w Supraślu

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu

 • Bibliotekę Publiczną Gminy Zawady

 • Bibliotekę Publiczną w Gródku

 • Filię Biblioteczną w Studziankach


Ponadto 9. bibliotekarzy uhonorowano tytułem „niestrudzonego propagatora czytelnictwa ” za szczególną kreatywność w środowisku lokalnym.

Wyróżnieni bibliotekarze :

 • Alina Kowalczuk (Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej)

 • Wiesława Kruszewska (Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem)

 • Grażyna Lisowska (Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej oraz Filia Biblioteczna w Czarnej Wsi Kościelnej)

 • Elżbieta Litwińska (Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej)

 • Anna Muszyńska (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy)

 • Beata Ohajm (Filia Biblioteczna w Studziankach i Filia Biblioteczna w Ogrodniczkach - gm. Supraśl)

 • Elżbieta Paszkiewicz (Filia Biblioteczna w Daniłowie gm. Łapy)

 • Irena Piłaszewicz (Filia Biblioteczna w Rafałówce gm. Zabłudów)

 • Janina Turecka (Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie)

( przy dwóch nazwiskach występują dwie placówki, w/w osoby obsługują dwie biblioteki)


Również nagrodzono 6. wolontariuszy (wytypowanych przez placówki) wspierających działania bibliotek w danej gminie.

Panie charytatywnie pracujące w bibliotekach :

 • Maria Mieleszko - plastyk (gm.Gródek)

 • Klaudia Krajewska - uczennica II LO (gm. Juchnowiec Kościelny

 • Anna Polińska - studentka Uniwersytetu w Białymstoku (gm. Dobrzyniewo Duże)

 • Bogumiła Łapińska - uczennica LO w Łapach (gm. Łapy).

 • Agata Jędrzejewska - studentka Uniwersytetu w Białymstoku (gm. Łapy)

 • Krystyna Skorupska – nauczyciel-bibliotekarz (gm. Poświętne)


Wymienione instytucje oraz wyróżnione osoby otrzymały nagrody, upominki, dyplomy, podziękowania ufundowane przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego, Starostwo Powiatu Białostockiego oraz licznych sponsorów (wydawnictwa, księgarnie), Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Kultury, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Białostocki .

Ponadto Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podsumował konkurs związany z Tygodniem Bibliotek ph. „Biblioteka miejscem spotkań” i przekazał książki 7. placówkom gminnym za atrakcyjne działania skierowane do wszystkich grup wiekowych użytkowników.

Nagrodzone placówki :

 • Centrum Kultury i Rekreacji Biblioteka Publiczna w Supraślu

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

 • Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury Bibliotece Publicznej
  w Choroszczy

 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej


Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy, a sponsorom dziękujemy.

 

 

 
 
 
 


Fot. 1 Nagrodzone placówki z Komisją i przedstawicielami Starostwa Powiatu Białostockiego
Fot. 2 Wyróżnione biblioteki z Komisją i przedstawicielami Starostwa Powiatu Białostockiego
Fot. 3 Niestrudzeni propagatorzy czytelnictwa z Komisją i przedstawicielami Starostwa Powiatu Białostockiego
Fot. 4 Laureaci konkursu „Biblioteka miejscem spotkań”


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy nie mogła brać udziału w rankingu, ponieważ w I edycji zdobyła nagrodę specjalną za całokształt działalności. i tytuł „Superbiblioteki”.

Mimo tego w każdej kategorii II rankingu są nagrodzone placówki bądź bibliotekarze z gminy Łapy. Nagrodzeni zostali także przedstawiciele wolontariuszy, którzy od marca 2008 prowadzą kursy komputerowe dla dorosłych w miejskiej bibliotece,