CZYTELNIKU!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy prosi o zwrot długo przetrzymywanych książek (nawet kilka lat). Pamiętajmy, że jest to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność! Prosimy o uregulowanie zaległości. Zwrotu książek można dokonać w godzinach pracy biblioteki.