„Kobiety w cieniu historii” – 100 rocz. uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce - wystawa w bibliotece

Kobiety w Polsce prawa wyborcze uzyskały 28 listopada 1918 roku. Wówczas Józef Piłsudski podpisał dekret, w którym potwierdzono, że „prawa wyborcze mają wszyscy obywatele bez względu na płeć”. Polki, tak samo jak kobiety z innych części świata, nie otrzymały praw wyborczych przeznaczonych do tej pory tylko mężczyznom, wręcz przeciwnie, musiały je wywalczyć. Zanim Piłsudski zdecydował się wysłuchać delegację polskich sufrażystek, kazał im długo czekać na mrozie przed swoją willą w Sulejówku. Krążąc wokół willi Naczelnego Wodza panie stukały o ziemię parasolkami, które stały się od tej pory symbolem walki o prawa  kobiet. Aby upamiętnić to jakże ważne dla wszystkich pań wydarzenie, biblioteka przygotowała wystawę pt. „Kobiety w cieniu historii”, poświęconą 100-leciu nadania praw wyborczych kobietom w Polsce. Ekspozycja przedstawia sylwetki Polek z I połowy XX w., które zostawiły znaczący ślad w walce o pozycję kobiety w społeczeństwie, osiągając jednocześnie znaczące sukcesy w dziedzinach takich jak literatura, nauka czy sztuka. Kobietami świadomymi swojej wartości były m.in. M. Dąbrowska, Z. Nałkowska, I. Krzywicka, K. Iłłakowiczówna, Pola Negri, Loda Halama, O. Boznańska, M. Berezowska oraz polska uczona M. Skłodowska-Curie. Wystawa eksponuje także unikatowe zbiory biblioteki jakimi są roczniki czasopism „Przekrój” i „Film” z lat 50-tych i 60-tych XX w., w których znajdują się artykuły dotyczące ówczesnych pań.

Zapraszamy na przełomie marca i kwietnia wszystkich mieszkańców Łap, a w szczególności kobiety do obejrzenia wystawy w godzinach otwarcia biblioteki.