„Odkrywamy Łapy na nowo - rozmowy o historii" - „Spacer pamięci, spacer zadumy”

Biblioteka w Łapach i działający przy niej Uniwersytet Trzeciego Wieku, podczas comiesięcznych spotkań z historią stara się zachować od zapomnienia ludzi, miejsca i wydarzenia związane z historią naszego miasta. Podczas marcowego spotkania wyświetlono film pt. „Spacer pamięci, spacer zadumy”, którego pomysłodawcą i narratorem był student UTW Stanisław Kosicki. Pan Stanisław wieloletni nauczyciel ZSM w Łapach, autor książek „Sport w historii Łap 1927-2005”, „Niezwykłe życie Profesora”, „Wódz i drużyna” jest wielkim entuzjastą sportu i ludzi z nim związanych. Za pomocą obrazu, autor filmu prowadził widzów ścieżkami łapskiego cmentarza zatrzymując się przy pomnikach znanych łapiaków i sportowców wspominał ich osiągnięcia, jak również zasługi dla naszego miasta. Ta historyczna wędrówka była okazją do refleksji i wspomnień, a zgromadzona publiczność wyraziła wielkie uznanie dla pomysłu Pana Stanisława i czasu, który poświęcił na gromadzenie materiałów zawartych w filmie. Podniosła atmosfera panująca w trakcie emisji dokumentu skłoniła widzów do rozmów o ludziach, którzy już odeszli ale ,,żyją” dalej, gdyż żywa jest pamięć o nich. Kolejne rozmowy o historii 26 kwietnia w Czytelni łapskiej biblioteki. Tematem spotkania będzie historia Orkiestry Dętej ZNTK w Łapach.