Łapska biblioteka bardziej dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom publicznym cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

W ramach projektu łapska biblioteka otrzymała nieodpłatnie 5 urządzeń Czytak Plus przystosowanych do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące oraz dostęp do zbioru ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Urządzenie są dostępne w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w filiach – Daniłowie, Płonce Kościelnej i Uhowie. Niewidomi lub słabowidzący Czytelnicy mogą wypożyczać książki mówione z Czytakiem. Zbiór ten jest systematycznie uzupełniany i powiększany w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Larix”. Dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czytelnicy z dysfunkcją wzroku mają łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem Czytaka zapraszamy do biblioteki. W razie potrzeby uzyskają Państwo pomoc dotyczącą obsługi urządzenia.