„Polskie symbole narodowe” - wystawa w łapskiej bibliotece

Polskie symbole narodowe mają ogromne znaczenie jako znak odrębności narodowej, dzięki którym naród może podkreślić własną odrębność. Biblioteka Publiczna przygotowała ekspozycję pt. „ Polskie symbole narodowe”. Znaczące miejsce na wystawie zostało poświęcone symbolice państwowości: godłu, fladze, barwom, hymnowi i znakom z nimi powiązanymi. Symbole te otoczone są prawną ochroną ze strony państwa.
Zapraszamy w maju wszystkich mieszkańców Łap do obejrzenia wystawy w godzinach otwarcia biblioteki.