Wycieczka do Kazimierza Dolnego studentów UTW

 

W piękny, ostatni dzień lata w dniu 20.09.2018 r, członkowie UTW w Łapach dzięki udziałowi w projekcie „Wsparcie UTW na Podlasiu w 2018 r. – druga edycja” realizowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrali się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Miasto położone na prawym brzegu Wisły, założone przez Kazimierza Wielkiego jest ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym w woj. lubelskim. Uczestnicy z góry „Trzech Krzyży” podziwiali panoramę doliny Wisły. Zwiedzili: Kościół Farny z XVI w., ruiny zamku z XVI, kamieniczki w Rynku – „Pod Św. Mikołajem i „Pod Św. Krzysztofem” oraz spichlerze z I poł. XVII w. Duże wrażenie na wszystkich wywarł spacer po wąwozie „Korzeniowy Dół” jak również rynku miasta artystów, filmowców i miłośników historii. Wycieczkę zakończono we wsi Jeruzal – miejscu nagrywanego serialu „Ranczo”, gdzie odbyła się sesja fotograficzna na ławeczce „filozofów”. Wróciliśmy do domu z dużą ilością zrobionych fotografii, pięknych wspomnień, kogutów z ciasta kupionych na Rynku w Kazimierzu i pamiątek ze wsi Jeruzal.