Stanisław Nilski-Łapiński – bohater naszego miasta

 

W Domu Kultury w Łapach 17 października odbyło się spotkanie z Marcinem Tomkielem w związku z ukazaniem się jego książki „Zaufany sztabowiec Piłsudskiego. Historia życia Stanisława Nilskiego – Łapińskiego”. Autor publikacji znany jest jako dziennikarz Polskiego Radia Białystok i rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest też pasjonatem historii naszego regionu, który napisał już wcześniej książkę na temat I wojny światowej na Podlasiu. Moderatorem spotkania była prezes Łapskiego Towarzystwa Regionalnego, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach pani Dorota Kondratiuk.

Na początku sylwetkę bohatera książki przybliżył zebranym Kamil Raciborski, uczeń Gimnazjum nr 1 w Łapach, którego ppłk. Nilski-Łapiński jest patronem. Chociaż publikacja pana Tomkiela przedstawia życie i karierę jednego z najsłynniejszych łapiaków, to niewiele jest świadectw na temat jego życia lub są trudno dostępne. Autor gromadził materiały do książki przez prawie 20 lat. Pamięć o nim przez lata przechowywana była w kręgu znajomych osób. Bezcenne okazały się pamiątki posiadane przez śp. Danutę Skibko oraz te zgromadzone w Izbie Patrona w łapskim Gimnazjum nr 1. Wielokrotnie ranny w czasie I wojny światowej, walczył także z bolszewikami, kiedy w 1920 r. wkroczyli do Polski. Był Legionistą, do którego Marszałek Piłsudski miał duże zaufanie. Nilski-Łapiński znał osobiście wiele znanych postaci II Rzeczypospolitej: premierów, ministrów, generałów. Był wszechstronnie uzdolniony, znał trzy języki, malował, był ekspertem w taktyce wojennej. Zmarł bardzo młodo, bo w wieku zaledwie 31 lat. Wielokrotnie odznaczony, także pośmiertnie.

W czasie spotkania Marcin Tomkiel przedstawił zebranym slajdy prezentujące fotografie Pułkownika, jego dyplomy, świadectwa, legitymacje, stworzoną przez niego akwarelę i telegram podpisany przez komendanta szpitala, jaki jego ojciec otrzymał po śmierci syna.

Na zakończenie wszyscy zainteresowani mieli okazję chwilę porozmawiać z autorem. Książka „Zaufany sztabowiec Piłsudskiego” została wydana staraniem Książnicy Podlaskiej w Białymstoku i będzie dostępna w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Łapy, w filiach biblioteki oraz bibliotekach szkolnych. Dzięki temu każdy będzie mógł zapoznać się bliżej z bohaterem naszej małej ojczyzny, szczególnie w czasie obchodzonej właśnie 100. rocznicy odzyskania niepodległości.