„Niepodległość i tradycje narodowe” - rocznicowa wystawa w łapskiej bibliotece

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy na 100-lecie niepodległości Polski przygotowała wystawę pt. „Niepodległość i tradycje narodowe” . Prezentuje ona zbiory własne biblioteki oraz materiały udostępnione na czas jej trwania przez pana Stanisława Kochanowskiego. Przygotowana ekspozycja przybliża postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, dzieje Legionów Polskich oraz ich tradycje i pieśni. Wśród eksponowanych zbiorów prezentowane są orły, które były pierwszymi godłami odradzającego się wojska polskiego. Ich forma, nawiązująca do dziewiętnastowiecznej tradycji, była rozpoznawalna dla Polaków, lecz nieznana obcokrajowcom. Niewątpliwie wartościowym eksponatem jest „Abecadło Polskości – P.O.L.S.K.A.” czyli seria 6 srebrnych numizmatów symbolizujących sześć liter, które tworzą słowo znane dla każdego Polaka : POLSKA. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia wystawy w listopadzie w godzinach otwarcia naszej placówki.