Rozstrzygnięcie konkursu pt.: „Najefektywniejszy czytelnik roku” w Filii Bibliotecznej w Daniłowie Dużym

 

Dnia 24 czerwca 2015 roku został podsumowany konkurs czytelniczy pt.: ,,Najefektywniejszy czytelnik roku”. Akcję ogłoszono we wrześniu 2014 roku i skierowana była do uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Daniłowie. Na początku roku szkolnego we wszystkich klasach wywieszona była lista na wpisywanie ilości przeczytanych książek. Każdy uczeń przez cały rok miał możliwość obserwowania czytelniczych osiągnięć nie tylko swoich ale również i kolegów. Aby uświadomić że warto czytać przy listach była umieszczona notatka pt. ,,Piętnaście zalet czytania książki”. Przez cały rok dzieci aktywnie uczestniczyły w konkursie. Wszystkim, należą się słowa uznania i podziękowania za udział i zaangażowanie w akcję.

 Laureatkami konkursu zostały:

- Julia Dzierżek z klasy I przeczytała 388 książek

- Dominika Suszczyńska z klasy IV przeczytała 125 książek