Rozpoczęcie projektu w Filii Bibliotecznej w Uhowie

 

15 lutego odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu "Teatr Cieni Szansą na Sukces". Biblioteka pozyskała środki na jego realizację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży prowadzącej Program "Równać Szanse", Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wspólnie z młodzieżą omówiliśmy plan działania. Zostały określone jasne zasady obowiązujące w czasie spotkań. Nie zabrakło również zabaw pozwalających lepiej się poznać i zintegrować grupę. Projekt trwać będzie siedem miesięcy. Zaplanowane działania obejmują wyjazd na spektakl do Białostockiego Teatru Lalek połączony z lekcją teatralną oraz wiele ciekawych warsztatów i spotkań. Na uroczystym zakończeniu projektu zostanie wystawiony spektakl teatru cieni przygotowany przez młodzież. Udział w projekcie ma być dla młodych ludzi ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel. Będzie się Działo!