Dyskusyjny Klub Książki w Łapach wyróżniony

W  Książnicy Podlaskiej w Białymstoku 21.04.2017 roku odbyło się szkolenie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki oraz zainteresowanych bibliotekarzy województwa podlaskiego. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności klubów DKK w ubiegłym roku oraz nakreślenie  perspektyw ich funkcjonowania w przyszłości. Podczas szkolenia wręczono upominki wybranym klubom za najciekawsze relacje ze spotkań w II półroczu 2016 roku. Między innymi  wyróżniono  dwa kluby z powiatu białostockiego działające w  gminach:  Łapy i Michałowo. Należy dodać, iż łapski Dyskusyjny Klub Książki w tym roku będzie obchodził 10-lecie swej działalności.