UTW wykład pt. „Łapskie Towarzystwo Regionalne w dziejach Łap”

UTW wykład pt. „Łapskie Towarzystwo Regionalne  w dziejach Łap”