I edycja Kursu Komputerowego - I grupa - 05.03.2008 - 28.03.2008

W marcu 2008r. rozpoczęła zajęcia I grupa Kursu Komputerowego. Uczestniczyły w niej 24 osoby, które ukończyły szkolenie z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w programie Word, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy. Młodzież została przeszkolona przez trenerów Społecznych Pracowni Edukacyjno-Komputerowych, w jakiej formie powinny być realizowane zajęcia. Kurs Komputerowy zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. 

Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom:

Bogumile Łapińskiej, Agacie Jędrzejewskiej, Paulinie Sakowicz, Marcie Buczyńskiej, Monice Rydzewskiej, Ewelinie Kowalskiej, Paulinie Kowalskiej, Tomaszowi Roszkowskiemu, Piotrowi Młynarczyk, Michałowi Baranowskiemu, Wojciechowi Rudeckiemu, Marcinowi Borowskiemu oraz Adrianowi Roszkowskiemu.