I edycja Kursu Komputerowego - II grupa - 09.04.2008 - 25.04.2008

W kwietniu 2008r. odbyły się zajęcia II grupy Kursu Komputerowego. Uczestniczyły w niej 23 osoby, które ukończyły szkolenie z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w Wordzie, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy. 

Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom:

Bogumile Łapińskiej, Agacie Jędrzejewskiej, Paulinie Sakowicz, Marcie Buczyńskiej, Monice Rydzewskiej, Michałowi Baranowskiemu, Wojciechowi Rudeckiemu, Marcinowi Borowskiemu oraz Adrianowi Roszkowskiemu.