II edycja Kursu Komputerowego - II grupa - 04.11.2008 - 25.11.2008

W listopadzie 2008r. odbyły się zajęcia II grupy Kursu Komputerowego. W zajęciach uczestniczyło 12 osób, które ukończyły szkolenie z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w Wordzie, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy.

Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom:Bogumile Łapińskiej, Agacie Jędrzejewskiej, Marcie Buczyńskiej, Monice Puziuk, Urszuli Perkowskiej, Urszuli Gąsowskiej, Kamilowi Wróblewskiemu, Grzegorzowi Markowskiemu.