II edycja Kursu Komputerowego - III grupa - 02.12.2008 - 19.12.2008

W grudniu 2008r. odbyły się zajęcia III grupy Kursu Komputerowego. W zajęciach uczestniczyło 12 osób, które ukończyły szkolenie z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w Wordzie, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy. 

Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom:

Bogumile Łapińskiej, Agacie Jędrzejewskiej, Monice Puziuk, Urszuli Perkowskiej, Urszuli Gąsowskiej, Kamilowi Wróblewskiemu, Grzegorzowi Markowskiemu.