Spotkanie z Panią Anną Swanowską-Kuryś właścicielką Szkoły Językowej English Town w Łapach.

28.02.2010 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w ramach „Lekcji z przedsiębiorczości” zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy spotkali się w Szkole Językowej English Town Pani Anny Swanowskiej-Kuryś.  Swoją działalność rozpoczęła ona od 22 września 2010 roku. Dzięki dotacji i własnym środkom finansowym przygotowała pomieszczenia do prowadzenia zajęć. Słuchaczami są dzieci klas podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby dorosłe. Nauczanie języka angielskiego odbywa się tzw. metodą bezpośrednią. Zajęcia polegają na kontrolowanej przez lektora konwersacji, poświęcone są mówieniu, rozumieniu i przede wszystkim tworzeniu własnych konstrukcji, nie tylko powielaniu odpowiedzi z podręcznika. Przy każdych kolejnych zajęciach powtarzany jest materiał nauczany podczas poprzednich lekcji. Tempo prowadzenia zajęć eliminuje nudę a na zajęciach nie ma sekundy ciszy. Cała grupa skupia się na osobie odpowiadającej na pytanie lektora i w razie niepowodzenia pomaga mu w skonstruowaniu właściwej odpowiedzi lub kilku jej wariantów. Nauka podzielona jest na etapy od początkującego aż do poziomu zaawansowanego. Na zakończenie młodzież miała okazję uczestniczyć w pokazowej lekcji zaprezentowanej przez właścicielkę szkoły. Uczniom bardzo spodobała się nauka języka angielskiego metodą bezpośrednią.