Spotkanie z Panią Magdaleną Perkowską-Szymanowicz i Joanną Kamińską przedstawicielkami Stowarzyszenia „Fabryka Rozwoju Lokalnego” w Łapach.

Tym razem na „Lekcję z przedsiębiorczości” zaproszone zostały Panie ze Stowarzyszenia „Fabryka Rozwoju Lokalnego” w Łapach. Ideą powstania Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie bezrobociu i działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości oraz  aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele stowarzyszenia dotyczą wielu płaszczyzn życia społecznego mieszkańców naszej Gminy. Pani Magda szczegółowo opowiedziała o formalnościach związanych z założeniem stowarzyszenia. Fabryka Rozwoju Lokalnego pozyskuje fundusze z różnych źródeł, dzięki czemu może aktywnie współdziałać w rozwoju społeczności lokalnej. Prelegentki zaprosiły młodzież do korzystania z aktualnie realizowanego projektu. Uzmysłowiły młodzieży, iż wiedza zdobyta w szkole nie jest wystarczająca i trzeba ją ciągle zgłębiać. Entuzjazm i duże zaangażowanie Pań pracujących w stowarzyszeniu sprawia, że ich działalność jest coraz bardziej znana i doceniania w naszym środowisku. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z ZSM w Łapach o kierunku hotelarskim i ochrony środowiska.