Lekcja z przedsiębiorczości w łapskiej bibliotece

Pani Renata Dobkowska skarbnik Izby Gospodarczej w Łapach i Pani Magdalena Perkowska - Szymanowicz. dyr. Ośrodka Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim 6.11.2013r. spotkały się z uczniami I LO na kolejnej „Lekcji z przedsiębiorczości”. Licznie zgromadzona młodzież w Bibliotece Publicznej miała okazję poznać osoby, którym nie jest obojętny rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście. Pani Renata przedstawiła założenia i sposoby działania Izby Gospodarczej oraz wpływ jej członków na ożywienie i rozkwit podmiotów gospodarczych. W swojej wypowiedzi zachęcała młodzież do poznania warunków ekonomicznych, umożliwiających im w przyszłości lepszy start w życiu. Następnie Pani Magdalena udzieliła informacji na temat nowo powstającego budynku Inkubatora Przedsiębiorczości oraz form jego działania. Jednym z ciekawych wątków jej wypowiedzi były wiadomości dotyczące powołania i funkcjonowania stowarzyszenia. Aktywnie zajmuje się również pracą w Stowarzyszeniu „Fabryka Rozwoju Lokalnego”, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez umacnianie postaw aktywnego współdziałania dla rozwoju społeczności lokalnej. Obie panie realizują się w swojej pracy i bardzo chętnie doradzają zainteresowanym osobom w działaniach zmierzających do poprawy jakości ich życia.