Lekcja z przedsiębiorczości – stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnej

11 grudnia 2013r. Pani Magdalena Perkowska - Szymanowicz. dyr. Ośrodka Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim ,członek Stowarzyszenia Fabryka Rozwoju Lokalnego i Pani Katarzyna Żukowska – Koc kierownik działu organizacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, z wykształcenia i zamiłowania pracownik socjalny, doradca zawodowy, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych IMPULS, członek wielu organizacji pozarządowych spotkały się po raz kolejny w Bibliotece Publicznej z uczniami I LO w Łapach. Obie Panie mają duże doświadczenie i aktywnie działają w organizacjach pozarządowych. Uważają, iż stowarzyszenie jest dobrym rozwiązaniem dla młodych ludzi, którzy chcą podkreślić swoje zainteresowania pewnymi problemami lokalnymi, tworząc do tego celu określony organizm prawny. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych. Istnieją dwa typy stowarzyszeń tj. rejestrowane liczące, co najmniej 15 osób oraz stowarzyszenie zwykłe liczące, z co najmniej trzy osoby. Prelegentki przedstawiły istniejące na terenie naszej gminy stowarzyszenia i omówiły ich niezastąpione działania na rzecz społeczności lokalnej. Energia, z jaką Panie przekazywały swoje doświadczenia i rady praktyczne dla uczniów stworzyły wyjątkową lekcję z przedsiębiorczości.