Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

Utworzenie Uniwersytetu III Wieku zrodziło się z potrzeby ludzi starszych. Temat ten był podejmowany w dyskusjach wielu osób, ale brakowało podmiotu, który mógłby wziąć na siebie wiele spraw organizacyjnych (w tym kwestii lokalowych i in.), zwłaszcza w początkowym etapie tworzenia i funkcjonowania Uniwersytetu. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach zdecydowała się wziąć na siebie stworzenie podstaw działania placówki i prowadzenie Uniwersytetu III Wieku do czasu jego usamodzielnienia się, gdyby to miało kiedyś nastąpić.  

Biblioteka Publiczna, właśnie w odpowiedzi na potrzeby ludzi w podeszłym wieku, postanowiła zaangażować się w ten nowy na terenie Gminy Łapy systemu kształcenia. Ideę od początku popierał burmistrz Łap, wskazując na konieczność podjęcia działań zmierzających do zwiększenia aktywności ludzi dorosłych. Urząd Miejski w okresie tworzenia Uniwersytetu III Wieku nie szczędzi nam pomocy, ale zagwarantował ją także przez cały czas funkcjonowania tej formy dydaktycznej.

Biblioteka ma dobre doświadczenie w pracy z osobami starszymi. Nie tylko obsługujemy wiele osób dorosłych poprzez działalność Czytelni i Wypożyczalni, ale też przez prelekcje i spotkania, jakie cyklicznie organizujemy. Aktywność ludzi starszych mogliśmy wspierać organizując kursy komputerowe, ale takich inicjatyw było znacznie więcej. Właśnie poprzez te działania, a obecnie także przez Uniwersytet III Wieku pragniemy pobudzać osoby starsze do aktywności i wspierać przejawy tej aktywności.