Łapscy studenci UTW z wycieczką na Bagnach Biebrzańskich

W dniu 19.05.2017 r. członkowie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach wyjechało na wycieczkę wzdłuż rzeki Biebrzy. Trasa wycieczki wiodła przez:
- Jeżewo Stare, wieś znaną od XIII w. gdzie znajdował się folwark Zygmunta Glogera znanego historyka i krajoznawcy. Około 1880 zbudował tam również browar, funkcjonujący do lat 50. XX wieku. W latach świetności miejscowości Jeżewo odwiedzali między innymi Henryk Sienkiewicz i Eliza Orzeszkowa.
- Następny etap wycieczki to miejsce bitwy pod Wizną gdzie w dn. 7 – 10.IX.1939 r, kapitan Władysław Raginis i jego żołnierze stawili opór znacznej przewadze wojsk niemieckich pod dowództwem gen. Heinza Wilhelma Guderiana.
- Jechaliśmy Carską Drogą, która powstała pod koniec XIX wieku na potrzeby twierdzy w Osowcu i systemu umocnień zachodnich rubieży Imperium Rosyjskiego. Jej główną rolą było zapewnienie komunikacji pomiędzy carskimi twierdzami Grodno, Osowiec i Łomża. Z dużym zainteresowaniem zwiedziliśmy Twierdzę Osowiec, zbudowaną z rozkazu cara Aleksandra II oraz Muzeum Twierdzy.
- Biebrzański Park Narodowy utworzono 9 września 1993 r. Jest on największym parkiem narodowym i jednym z największych w Europie. Jego celem jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej.
Wycieczkowicze zjedli obiad w pięknym kompleksie hotelowo-gastronomicznym „Bartlowizna” w Goniądzu. W drodze powrotnej przejeżdżaliśmy przez Mońki, Knyszyn i Krypno poznając ich historię. Końcowym etapem wycieczki był Tykocin, w którym zwiedziliśmy Zamek i rynek. Pogoda dopisała, humory również. Wycieczka była bardzo udana i pouczająca. Bardzo dziękujemy naszemu przewodnikowi p. Zbigniewowi Płońskiemu za barwne opisy oglądanych miejsc.

                                                                                                                                                                                                              UTW