„Życie darem, zdrowie bogactwem – aktywnie w trzeci wiek”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach działający przy łapskiej Bibliotece otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Życie darem, zdrowie bogactwem – aktywnie w trzeci wiek”. Dotacja została przyznana w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadań gminy Łapy, w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017r. Projekt zakłada profilaktykę zdrowotną osób starszych, czyli działania mające na celu promocję i utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia wśród łapskich seniorów oraz słuchaczy UTW. Realizowany będzie od października do grudnia br. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji pod nr tel. 85-715-23-49.