Wykład wyjazdowy „Miejsca pamięci związane z walką o niepodległość w gminie Poświętne.”

W dniu 12.06.2018 r. słuchacze UTW w Łapach wzięli udział w wykładzie wyjazdowym na teren gminy Poświętne realizowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu w roku 2018 II edycja”. Wykład i wyjazd przygotował i przeprowadził pan Stanisław Kosicki.

Pierwszym etapem była wieś Krasowo-Częstki pow. Wys.-Maz. Tu w miejscu bestialskiego mordu w dniu 17 lipca 1943 r. 257 mieszkańców wsi, pan Stanisław Kosicki przeprowadził wywiad z ostatnim żyjącym świadkiem tego tragicznego wydarzenia– p. Kazimierzem Jankowskim oraz Włodzimierzem Kostro , który wraz z rodziną w 1941 r. był zesłany na Sybir. Pacyfikacja wsi była zemstą za śmierć 8 żandarmów niemieckich. Z bólem w sercu oglądaliśmy nieliczne zdjęcia, jedyne pamiątki jakie po nich pozostały, Ale pozostała także pamięć tej tragedii, która na zawsze zapisała się w historii tej ziemi. Następnie odwiedziliśmy wieś Łukawica miejsce upamiętniające ostatni wielki zryw niepodległościowy – Powstanie Styczniowe 1863 r. W odwecie za sprzyjanie powstańcom wszystkich mieszkańców wsi ŁUKAWICA zesłano na Sybir a wieś spalono. Dopiero po 12 latach, po ułaskawieniu pozwolono mieszkańcom wrócić do kraju. Ale nie na ojcowiznę. Staraniem potomków zesłańców - rodzin Raciborskich i Płońskich, miejsce pacyfikacji upamiętniono obeliskiem. Wyjazd zakończono w Pietkowie, zwiedzając muzeum regionalne i muzeum poświęcone pamięci 10 Pułku Ułanów Litewskich, który został sformowany w tej miejscowości w grudniu 1918 roku. Tradycje 10 Pułku kultywuje Grupa Rekonstrukcji Historycznej, stowarzyszenie „Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich”, promując historię jazdy polskie w różnego rodzaju rekonstrukcjach bitew i filmach.

Wyjazd zakończyliśmy przy ognisku i wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych wspominając historyczne wydarzenia minionych lat.