Studenci łapskiego UTW z wycieczką do stolicy

W dniu 27 czerwca 2018 r. studenci UTW wyruszyli do Warszawy. Pierwszym miejscem, w którym zatrzymaliśmy się był cmentarz – Powązki Wojskowe. Obejrzeliśmy tam kwatery związane z katastrofami samolotów z 1980 i 1987 r. jak również ostatniej – w Smoleńsku - 2010 r. Następnie przeszliśmy do kwater „Na Łączce”, gdzie chowani byli zamordowani przez Urząd Bezpieczeństwa. Potem zobaczyliśmy Pomnik Gloria Victis oraz kwatery Szarych Szeregów. Po krótkiej modlitwie i zapaleniu zniczy, przeszliśmy do grobów znanych osób: polityków, sportowców, poetów. Piękna pogoda, przyroda, śpiew ptaków oraz zaduma nad grobami towarzyszyły naszej wędrówce.
Drugim punktem wycieczki było Stare Miasto. Zwiedzanie rozpoczęliśmy nietypowo, bo od strony Wisły. Przeszliśmy w górę skarpy na Gnojną Gorę, skąd mogliśmy podziwiać panoramę Wisły. Na ogrodzeniu zakochani przypinają kłódki na znak wiecznej miłości. Obejrzeliśmy Pomnik Siłacza i wędrując wzdłuż Barbakanu udaliśmy się na rynek Starego Miasta. Zatrzymaliśmy się przy Pomniku Syrenki. Przewodnik bardzo ciekawie opowiedział nam o historii odbudowy Starówki, pokazując zdjęcia zniszczonych kamienic. Wędrówkę zakończyliśmy przy Katedrze i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Następnie po krótkiej przerwie kontynuowaliśmy zwiedzanie. Udaliśmy się na Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta i wróciliśmy do autokaru po Kamiennych Schodkach, którymi chodził sam Napoleon.
Ostatnim punktem naszej wyprawy była Świątynia Opatrzności Bożej na Wilanowie. Historia budowy liczy ponad 200 lat i wiąże się z Konstytucją 3 maja z 1791 roku, kiedy to uchwałą posłów Sejmu Czteroletniego podjęta została decyzja o wybudowaniu świątyni jako wotum wdzięczności za Konstytucję. Działania w celu rozpoczęcia budowy przerywały utracenie niepodległości, później wybuch wojny, dopiero w 1989 r. z inicjatywy prymasa Glempa rozpoczęto prace. Świątynia Opatrzności Bożej z zewnątrz ma kształt sześcianu z kopułą. W przestrzenną formę tego sześcianu wpisane jest okrągłe wnętrze świątyni, przypominające rzymski Panteon. Konstrukcja jest budowlą o kilku kondygnacjach. W dolnym Kościele zwiedziliśmy Panteon Wielkich Polaków – miejsce pochówku i upamiętnienia najbardziej zasłużonych polskich patriotów oraz ludzi kultury i nauki. Później uczestniczyliśmy w Mszy Świętej i Nabożeństwie do Serca Pana Jezusa. Obiad zjedliśmy w nowo otwartym Wilanowskim Barze Mlecznym. W dobrych humorach, chociaż zmęczeni, wróciliśmy do domu. Był to bardzo udany wyjazd, kończący nasz rok akademicki.

                                                                                                                                                                                                                                                       Stanisława Stypułkowska UTW