Wykład wyjazdowy „ MIEJSCA PAMIĘCI ZWIĄZANE Z WALKĄ O NIEPODLEGŁOŚĆ W GMINIE SOKOŁY”

 

W dniu 13.09.2019 r. studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łapach wzięli udział w wykładzie wyjazdowym jak wyżej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Pomnika Pamięci Poległych w II-giej wojnie światowej w Roszkach Wodżkach. Kolejnym etapem były Sokoły – obecnie siedziba gminy, założone w XVI w. przez braci Sokołów. W 1659 r. otrzymały przywilej organizowania targów, tradycja których przetrwała do dziś. Miłym zaskoczeniem było powitanie zgotowane przez władze gminy. Zaproszeni przez wójta pana J. Zajkowskiego na spotkanie z Członkami Rady do sali konferencyjnej urzędu zostaliśmy zapoznani z historią Sokół oraz planami dalszego rozwoju gminy. Serdecznie dziękujemy za gorące przyjęcie Wójtowi Gminy p. Zajkowskiemu, Przew. Rady p. H.M.Kurzynie i p. J. Czajkowskiej w towarzystwie której kontynuowaliśmy zwiedzanie.

Duże wrażenie wywarły na wszystkich:

- neogotycka bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP /1906-12/

- Pomnik-Krzyż zbudowany w 1928 r.

- układ przestrzenny Sokół – dwa rynki obok siebie

- cmentarz w Sokołach założony w 1811 r,

- kościół na cmentarzu pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z roku   była to dawna barokowa cerkiew unicka bazylianów, drewniana,   przeniesiona z Tykocina w 1833r.

- zapalono znicze na grobach: Marianny z Kruszewskich Markowskiej, dzięki której Sokoły uzyskały w 1827 r. prawa miejskie, które utraciły w 1863 r. po powstaniu styczniowym oraz Karola Glogera zm. W 1875 r. oficera wojsk polskich walczącego w powstaniu listopadowym.

Wykład był kontynuowany w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie, gdzie powitała nas dyr. Szkoły p. W. Gierłachowska a p. J. Krawczuk zapoznała słuchaczy z historią placówki oraz jej założycielki i fundatora szkoły rolniczej p. Stefanii Karpowicz. Szkołę otwarto w styczniu 1913 r. a pani Stefania pracowała w niej przez 47 lat jako nauczycielka j.polskiego, francuskiego i historii. Nie przywiązywała większego znaczenia do wygód osobistych, całe swe życie poświęciła dla ludzi wśród których żyła. Zmarła 7.01.1974 r,.w wieku 98 lat. Od 1981 roku Zespól Szkół Rolniczych w Krzyżewie nosi jej imię. Wykład zakończył się spotkaniem integracyjnym na terenie Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnego w Krzyżewie. W drodze powrotnej do Łap zapalono znicze na grobie p. Stefanii Karpowicz, której miejsce spoczynku jest na cmentarzu w Płonce Kościelnej. Do Łap wróciliśmy pełni wrażeń chociaż bardzo zmęczeni.