Uniwersystet III Wieku

Spotkanie tłustoczwartkowe studentów Uniwersytetu III Wieku -10.02.2010r.

To nic, że dzisiaj środa, to nie szkodzi, że głowa przepełniona wiadomościami po uprzednim wykładzie. Wcześniej było coś dla ducha musi i być dla ciała. I było - w bibliotece w Łapach po raz kolejny spotkali się studenci Uniwersytetu III Wieku. Tym razem było to spotkanie przy suto zastawionych stołach, na których pyszniły się tłustoczwartkowe pączki i faworki, których część zasponsorowało łapskie „Społem”.

Wykład Małgorzaty Bajdy-Gołębiewskiej pt. „Atrakcyjność turystyczna województwa podlaskiego”

Wykład Małgorzaty Bajdy-Gołębiewskiej pracownika Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej pt. „Atrakcyjność turystyczna województwa podlaskiego”

10.02.2010 to termin kolejnego wykładu na łapskim Uniwersytecie III Wieku. Tym razem był to referat połączony z prezentacją multimedialną na temat parków narodowych i krajobrazowych oraz szlaków turystycznych województwa podlaskiego. Ciekawy i zajmujący wykład przybliżył naszym studentom niedoceniane walory turystyczne naszego województwa.

Spotkanie integracyjne Uniwersytetu III Wieku

                                                        Uniwersytet III Wieku
                               Zaprasza wszystkich słuchaczy na spotkanie integracyjne 
                                              w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
                                              10.02.2010 r. (środa) o godz. 16:00                                     
                                              Prosimy o zabranie ze sobą:                                                          
                                                        - wyśmienitego humoru
                                                        - dźwięcznych głosów
                                                        - dobrego apetytu

Uniwersytet III Wieku – zaprasza na wykład pt. "Atrakcyjność turystyczna województwa podlaskiego"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu III Wieku na wykład Małgorzaty Bajda - Gołębiewskiej pracownika Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej pt. „Atrakcyjność turystyczna województwa podlaskiego”.  
Wykład odbędzie się 10 lutego 2010 r. (środa)  o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach.     

Zajęcia w sekcjach na UTW

Mija już pierwszy semestr roku akademickiego 2009/2010 naszego łapskiego Uniwersytetu III Wieku. Oprócz comiesięcznych wykładów integralną częścią działalności UTW są zajęcia rozwijające zdolności słuchaczy i umożliwiające im samorealizację w różnych dziedzinach.

Wykład ks. Adama Skreczko prof. dr hab. nauk teologicznych pt. „Dziadkowie i wnuki”

13.01.2010 to data kolejnego wykładu w łapskim Uniwersytecie III Wieku. Tym razem był to referat ks. Adama Skreczko na temat roli dziadków w wychowaniu wnucząt. Po gorącym przyjęciu prelegenta przez naszych studentów rozpoczął się wykład o jakże ciekawym problemie bezpośrednio dotyczącym większości naszych słuchaczy.

Uniwersytet III wieku - zaproszenie na wykład pt "Dziadkowie i wnuki"

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie zaprasza wszystkich studentów Uniwersytetu III Wieku na wykład ks. Adama Skreczko prof. dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii małżeństwa i rodziny pt. „Dziadkowie i wnuki”. Ksiądz profesor jest wykładowcą Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2007 r. rektor Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Za pracę naukową i działalność organizacyjną otrzymał w 2006 r. Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP. 

Wykład odbędzie się 13 stycznia (środa) 2010 r. o godz.1300  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach. 

Wykład „Budowa i pielęgnacja skóry dojrzałej”.

09 grudnia 2009r. w sali konferencyjnej studenci łapskiego Uniwersytetu III Wieku wysłuchali wykładu Pani Małgorzaty Perkowskiej właścicielki salonu kosmetycznego ”Zdrowie i Uroda” pt. „Budowa i pielęgnacja skóry dojrzałej”. Słuchacze poznali szczegółową budowę skóry oraz tajniki jej pielęgnacji. Uczestniczące w spotkaniu panie z zaciekawieniem wysłuchały porad dotyczących wpływu warunków zewnętrznych na organizm, właściwego dożywiania, odpowiedniej higieny ciała oraz należytego doboru środków do pielęgnacji ciała. Prelegentka wyczerpująco przedstawiła zasady postępowania z cerą dojrzałą, która wymaga systematycznej dbałości.   

 

Zaproszenie na musical "Klimakterium... i już"

Uniwersytet III Wieku
zaprasza wszystkich studentów na musical „Klimakterium… i już”.
Spektakl odbędzie się 26 stycznia 2010 roku w Filharmonii Podlaskiej ul. Podleśna 2
w Białymstoku o godz.1700
Koszt wyjazdu wynosi około 100 złotych.
Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do Biblioteki,
ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Inauguracja Uniwersytetu III Wieku 2009/2010

Utworzenie nowej uczelni oraz inauguracja roku akademickiego jest zawsze podniosłym świętem braci uniwersyteckiej. Tak też było dnia 18 listopada 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy zainaugurowaliśmy rok akademicki w utworzonym w naszym mieście Uniwersytecie III Wieku, nad którym patronat objęła Biblioteka Publiczna w Łapach.

 

Uniwersytet III wieku - zaproszenie na inaugurację

Uniwersytet III wieku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Uniwersytetów III wieku na inaugurację roku akademickiego 2009/2010 która odbędzie się 18 listopada (środa) 2009r. o godz.13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

Uniwersytet III wieku
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Uniwersytetów III wieku

 na inaugurację roku akademickiego 2009/2010

która odbędzie się 18 listopada (środa) 2009r. o godz.13:00

 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łapach
  Zapraszamy

UNIWERSYTET III WIEKU zaproszenie

„…Trzeci wiek, stanowi przedłużenie życia, a życie to Dar Boży…” te słowa papieża Jana Pawła II były inspiracją, aby wyjść naprzeciw potrzebom ludzi w starszym wieku. Dlatego też Biblioteka Publiczna w Łapach oraz tworzący się Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają osoby chętne do podjęcia ustawicznego kształcenia, aktywnego rozwoju i godnego życia.

Uniwersytet III wieku

Uniwersytet III wieku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką Uniwersytetów III wieku na spotkanie integracyjne, które odbędzie się 
7 października (środa) 2009r. o godz.15:00
w Bibliotece Publicznej w Łapach     
   Zapraszamy

Uniwersytet III wieku

Uniwersytet III wieku 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy serdecznie
zaprasza wszystkich zainteresowanych
tematyką Uniwersytetów III wieku
na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
1 października 2009r. o godz.13:30
w sali Domu Kultury w Łapach. 
                                                Zapraszamy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

Utworzenie Uniwersytetu III Wieku zrodziło się z potrzeby ludzi starszych. Temat ten był podejmowany w dyskusjach wielu osób, ale brakowało podmiotu, który mógłby wziąć na siebie wiele spraw organizacyjnych (w tym kwestii lokalowych i in.), zwłaszcza w początkowym etapie tworzenia i funkcjonowania Uniwersytetu. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach zdecydowała się wziąć na siebie stworzenie podstaw działania placówki i prowadzenie Uniwersytetu III Wieku do czasu jego usamodzielnienia się, gdyby to miało kiedyś nastąpić.