Włodzimierz Masłowski , Danuta Masłowska - Przysłowia polskie i obce

Książka Danuty i Włodzimierza Masłowskich jest zbiorem przysłów z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem przysłów polskich. Obszerny wstęp dr Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej ukazuje historię przysłów od starożytności do dziś oraz ich rolę w języku i kulturze. Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.