Dolistowska M. - "W poszukiwaniu tożsamości miasta. Architektura i urbanistyka Białegostoku 1795-1939"

Rzecz o historii, architekturze i ideach kształtujących Białystok - przywraca do wspólnego "magazynu pamięci" wiedzę o miejscach, nadaje im wartości identyfikujace, a tym samym pomaga zachować historyczną i kulturową ciągłość miasta w świadomości współczesnych. Jest to pierwsze całościowe opracowanie dziejów architektury i urbanistyki Białegostoku. Obejmuje lata 1795 - 1939, czas przeobrażeń barokowej rezydencji magnackiej w nowoczesny osrodek miejski. Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.