Fajgielski Paweł - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych

Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie części są ze sobą powiązane poprzez system odesłań, co zapewnia spójność, pozwala na uniknięcie zbędnych powtórzeń, a zarazem umożliwia łatwe poruszanie się po tekstach komentowanych przepisów.

Autor omawia regulacje nowej polskiej ustawy, w tym:

- postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych,

- wyjątki od obowiązku informowania przewidziane dla podmiotów publicznych,

- warunki i tryb certyfikacji,

- postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych.

W komentarzu uwzględniono też sprostowanie do unijnego rozporządzenia.

Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także administratorów, podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych. Będzie przydatna pracownikom administracji oraz przedsiębiorcom przetwarzającym dane osobowe. Zainteresuje również osoby zajmujące się prawem ochrony danych osobowych na płaszczyźnie naukowej.

Książka dostępna jest w Czytelni dla Dorosłych.