Górnicka-Boratyńska Aneta - Chcemy całego życia

Antologia złożona z tekstów słynnych i tych zapomnianych już nieco autorek polskich. Tematem przewodnim jest emancypacja, rola kobiet w historii naszego kraju i postaw wobec walki o równouprawnienie. "Wszystkich praw! Całego życia!" to hasło X Kongresu kobiet świętującego 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Bo należy pamiętać, że polskie obywatelki stosunkowo szybko (w porównaniu do innych państw) uzyskały choćby prawo wyborcze. Jednak czy od tego czasu było już tylko lepiej? I czy coraz lepiej będzie? Czy cokolwiek to gwarantuje? Tak oto we wstępie do tej książki pisze na ten temat profesor Magdalena Środa: "Emancypacja przeplata się z backslashem zwanym z polska "cofką". Po czasach oświeconych, bywa, następują czasy mroczne. Po mrocznych, nie zawsze oświecone i postępowe. Tak w każdym razie niektórzy myślą dzisiaj."Aby więc móc świadomie nie tylko walczyć o swoje prawa, ale i pilnować funkcjonowania tych istniejących, warto znać naszą historię. Warto wiedzieć, jaką rolę odgrywały w niej kobiety, w jaki sposób nasze praprababki stopniowo się emancypowały. Trudno bowiem budować swoją nie tylko ludzką, ale i obywatelską świadomość bez wiedzy o korzeniach. Czytając tę pracę poznajemy to wszystko i otrzymujemy dowód na to, że emancypacja i postęp rzeczywiście w historii się zdarzają. Jednak emancypacyjne i progresywne zmiany nigdy nie są trwałe, o czym w ciągu ostatnich lat Polki miały okazję niejednokrotnie już się przekonać. Antologia niniejsza zawiera nieznane teksty słynnych pisarek: Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Narcyzy Żmichowskiej oraz Ireny Krzywickiej. Na tym jednak nie koniec. Znajdziemy tu też prace autorek niewątpliwie znakomitych, lecz nieco już zapomnianych: Felicji Nossig, Izy Moszczeńskiej, Marii Dulębianki. Są to teksty ze wszech miar różnorodne, łączy je jednak jedno: kształtowanie się idei emancypacji kobiet w kulturze polskiej. Z pewnością więc jest to lektura godna polecenia każdej z naszych Czytelniczek.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.