Wojciech Kowalczuk - Jarmarkowe nastroje. Jarmark na św. Jana w relacjach prasy białostockiej z lat 1913-1992

To ciekawie wydany album archiwalnych zdjęć i historyjek z białostockiej prasy z lat 1913-1992 opisujących Jarmark na Świętego Jana.

Pierwsze wzmianki historyczne o tej imprezie pochodzą z 1749 roku. Przywilejem Królewskim króla Augusta III uzyskano prawo organizowania corocznych imprez targowych. Białostocki jarmark trwał kilka dni. Zjeżdżali na niego rolnicy, handlarze i rzemieślnicy z okolic Białegostoku. Był okazją do spotkań rodzinnych i sąsiedzkich. 

 Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.