Jerzy Wiesław Gogola - Na szlaku Dobrej Nowiny

Książka powstała podczas osobistej pielgrzymki Autora do Ziemi Świętej w 2017 roku. Stanowi żywy zapis wrażeń w czasie zwiedzania świętych miejsc, najważniejszych miejscowości w Galilei i Judei - głównie w Jerozolimie. Na kanwie relacji z pielgrzymki snuje on rozważania o charakterze czysto duchowym.

Książka dostępna w Czytelni dla Dorosłych.