Klauzula informacyjna dla czytelnika

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, tel. 857152389.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Biblioteka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia korzystania z zasobów Biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów bibliotecznych lub ich równowartości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki, odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji usługi.

II. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz konieczność zrealizowania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

III. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacjom międzynarodowym lub do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

IV. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres korzystania z zasobów Biblioteki zgodny z odnośnymi przepisami prawa.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę w Łapach, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę w Łapach Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.