Drugi punkt biblioteczny ,,POCZEKALNIA-POCZYTALNIA”

Od kilku miesięcy działa punkt bezpłatnej wymiany książek. Mieści się on w SPZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9 - na parterze. W związku z dużym zainteresowaniem postanowiliśmy otworzyć drugi punkt bookcrossingowy. Powstał w Przychodni przy ul. Cmentarnej 28 - NZOZ Na Zdrowie. Bardzo się cieszymy i serdecznie zapraszamy do korzystania!