„Mistrz Pięknego Czytania”

 31 października w Filii Bibliotecznej w Płonce Kościelnej został przeprowadzony konkurs czytelniczy, ph. „Mistrz Pięknego Czytania”, w którym wzięli udział uczniowie klas III - VI. Zadaniem uczestników było przeczytanie fragmentu książki z literatury dziecięcej, której treść nawiązywała do II wojny światowej . Pod uwagę była brana dykcja, umiejętność skupienia uwagi słuchaczy oraz odpowiedni przekaz tekstu. W jury zasiedli nauczyciele języka polskiego, którzy zwrócili uwagę na piękno naszej ojczystej mowy, oraz podkreślili spójność konkursu z jakże ważną w tym roku rocznicą (80) - wybuchu II wojny światowej. Uczestnicy konkursu wczuli się w czytane teksty. Na sali panowała cisza i tylko gromkie oklaski przerywały kolejne występy. Konkurs był przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych. Z każdej z nich wyłoniono po troje zwycięzców. Wszyscy dostali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” stał się już imprezą coroczną i z wielką radością należy podkreślić, że z roku na rok przybywa coraz więcej chętnych uczestników. Dzieci nie tylko musiały opanować tekst i tremę, ale także podjąć trud wyszukania odpowiedniej literatury, tak jak w tym roku - wojennej.

Organizatorami konkursu była Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna, przy współpracy i oprawie graficznej WDK w Płonce Kościelnej.