Warsztaty z kreatywności w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Zajęcia z kreatywnego myślenia poszerzają umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów w sposób oryginalny i innowacyjny. Mogli się o tym przekonać uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 1, którzy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 19 listopada odwiedzili Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach. Zajęcia, które się w nim odbyły zostały przygotowane we współpracy z Biblioteką Publiczną. Na początku spotkania Dyrektor Magdalena Perkowska-Szymanowicz przedstawiła działania i sposób funkcjonowania instytucji, którą kieruje. Podczas warsztatów młodzież miała okazję wykazać się twórczym myśleniem, jak również umiejętnością współpracy w zespole. Chętnie zaangażowała się w realizację postawionych przed nimi zadań, które wymagały pomysłowości i wyobraźni. Istotnym celem zajęć było kształtowanie samodzielności i odwagi w podejmowaniu trafnych życiowych decyzji. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest kreatywne myślenie i jak wykorzystać jego potencjał w rozwoju własnej osobowości. Zrozumieli, że dzięki temu człowiek staje się pewniejszy siebie, szybko potrafi znaleźć właściwe rozwiązanie w różnych sytuacjach, a to z kolei ma wpływ na optymistyczne postrzeganie świata.