Konkurs "Smakuj każde słowo"

 W trwającym Tygodniu Bibliotek przygotowaliśmy dla Państwa konkurs fotograficzny "Smakuj każde słowo". Aby wziąć w nim udział należy przesłać zdjęcie odzwierciedlające poniższy fragment pochodzący z książki Tove Jansson "Pamiętnik Tatusia Muminka":
„My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg [...], który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem."
Nagrody czekają!!!
Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu "Smakuj każde słowo"

1.Organizatorem konkursu "Smakuj każde słowo" jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy.

2.Konkurs odbywać się będzie online. Konkurs trwa od 14.05.2020 r. do 21.05.2020 r. do godziny 23:59.

3.Prace konkursowe należy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.Wyniki konkursu zostaną opublikowane 1 czerwca br. na Facebooku biblioteki. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

5.Zadanie uczestnika: Na podstawie opublikowanego fragmentu książki Tove Jansson „Pamiętniki Tatusia Muminka” wykonaj zdjęcie lub pracę plastyczną odzwierciedlającą ten opis. Prześlij swoją pracę na nasz e-mail. Podaj swoje imię i nazwisko oraz wiek.

6.Zgłoszony na konkurs materiał nie może naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

7.Autor pracy przenosi na organizatora konkursu prawa autorskie na polach eksploatacji w zakresie udostępnienia pracy online na Facebooku i stronach internetowych w celu popularyzacji.

8.Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy. Nie będą one wprowadzane do bazy danych, nie będą udostępniane osobom trzecim. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

9.Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu „Smakuj każde słowo” określonych w niniejszym regulaminie i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).                                                       

10.Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.            

11.Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

12.Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.