Działania młodzieży w projekcie "Historią i tkaniną przeplatane"

Biblioteka realizuje projekt "Historią i tkaniną przeplatane" w ramach Programu „Równać Szanse” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, który prowadzi Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Wiodącym tematem projektu jest historia ubioru, dawne stroje i elementy ludowe wpisane w dzisiejszą modę. Młodzież zapoznaje się z ewolucją ubioru w różnych epokach oraz ze zmianami jego poszczególnych elementów i dodatków. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy dowiedzą się, że dawne tradycje i sposób ubierania, o których będą czytać w literaturze, są właściwe nam wszystkim, nie są niczym wstydliwym i stanowią w swej długowieczności podstawę naszej kultury. Odbyły się już cztery spotkania. Ostatnie dwa to warsztaty szycia na maszynie i haftu krzyżykowego. Młodzież zdobyła na nich umiejętności potrzebne nie tylko do realizacji projektu, ale również przydatne w życiu codziennym. Wyszyte aplikacje pojawią się w stylizacjach zaprezentowanych na pokazie mody kończącym projekt. Zostanie na nim przedstawiona kolekcja ubrań stanowiących połączenie mody nowoczesnej z elementami dawnych tradycyjnych strojów.
Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Czyżewskiej za przeprowadzenie warsztatów i zaprezentowanie swoich pięknych i misternych prac.