„VIVAT KONSTYTUCJA!” - rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Łapach przygotowała wystawę pt. „VIVAT KONSTYTUCJA!”.
W 1791 r. w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie Sejm Wielki przyjął przez aklamację ustawę rządową, która była drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Jedenaście artykułów wprowadziło trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Już w dwa dni po tym wydarzeniu dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później, w latach utraconej niepodległości, zostało zawieszone. Jednak pamięć o tym wyjątkowym dziele przetrwała, a majowa „Ustawa Rządowa” stała się mitem i symbolem narodowym.
Wystawa przybliża okoliczności uchwalenia Konstytucji oraz jej znaczenie dla dziejów naszej ojczyzny. Przedstawia postacie, które współuczestniczyły w jej tworzeniu. Przypomina, że Konstytucja doczekała się licznych odwołań w polskiej kulturze i tradycji narodowej. Stanowiła inspirację dla pisarzy, artystów i twórców pieśni patriotycznych.
Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Kochanowskiego na wystawie znalazły się należące do niego materiały: książka Bolesława Leśnodorskiego „Konstytucja 3 maja jako dokument oświecenia” z 1946 r., medal wybity z okazji 190. rocznicy Konstytucji oraz płaski odlew odrestaurowanego w 1981 r. pomnika Konstytucji 3 Maja w Lublinie. Prezentację wzbogacają srebrne monety okolicznościowe udostępnione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łapach Pana Sławomira Maciejewskiego. Dopełnieniem całości są publikacje książkowe tematycznie związane z tym historycznym wydarzeniem, które pochodzą ze zbiorów biblioteki.
Wystawę „VIVAT KONSTYTUCJA!” można oglądać w holu na parterze i I piętrze Biblioteki do 28 maja. Serdecznie zapraszamy!