Projekt "Historią i tkaniną przeplatane" trwa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy  realizuje projekt "Historią i tkaniną przeplatane" w ramach Programu „Równać Szanse” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, który prowadzi Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Wiodącym tematem projektu jest historia ubioru, dawne stroje i elementy ludowe wpisane w dzisiejszą modę. Młodzież obecnie pracuje nad przygotowaniem prezentacji multimedialnej oraz  pokazu mody, łączącego modę nowoczesną z elementami folklorystycznymi. W stylizacjach pojawią się min. aplikacje wyszyte i malowane przez uczestników. Celem prowadzonych działań  jest zmiana perspektywy postrzegania przez młodzież własnej podmiotowości. Przedstawienie jej wielu możliwości rozwoju indywidualnego oraz udziału w procesach rozwoju społecznego, a także pokazanie, że dawne stroje stanowią w swej długowieczności podstawę naszej kultury.