Ferie zimowe 2022

Zapraszamy dzieci na ferie zimowe w Oddziale dla Dzieci oraz w Filich Bibliotecznych w Daniłowie Dużym, Płonce Kościelnej i Uhowie.

 plakat FF