XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

 

Filia Biblioteczna w Uhowie na rozpoczęcie obchodów Tygodnia Bibliotek ogłosiła konkurs „Recenzja ulubionej książki”. W kolejnych dniach bibliotekę odwiedzały dzieci w różnym wieku. Z grupą przedszkolną i zerówką rozmawialiśmy o roli biblioteki i książek w życiu każdego człowieka. Dla dzieci ze Szkolnej Świetlicy przeprowadzona została lekcja biblioteczna pt. „Zawód bibliotekarz”. Dzieci dowiedziały się, że praca bibliotekarza to nie tylko wypożyczanie książek i prowadzenie lekcji  bibliotecznych, ale też organizowanie wystaw, spotkań, warsztatów, gromadzenie materiałów związanych z naszym regionem i wiele innych prac. Uczestnicy spotkania mieli okazje sami opracować książkę, stawiać pieczęć biblioteki, wpisywać nr. inwentarzowy, przyklejać kody kreskowe i wypisywać karty. Na zakończenie dzieci wykonały plakaty zachęcające do odwiedzenia biblioteki. Kolejnego dnia zostały zaproszone dzieci kl. II, które bawiąc się światłem i cieniem przedstawiły wiersz "Zoo" D. Wawiłow oraz wymyśloną przez siebie historyjkę. Wszystkie dzieci, które zawitały do czytelni w trakcie trwania Tygodnia Bibliotek mogły stworzyć własną grę „Bajkowe Memory” oraz przyłączyć się do tworzenia kilkumetrowej historyjki obrazkowej. Następne działanie było skierowane do młodzieży, która wzięła udział w akcji „Nocowanie w bibliotece”. Biblioteka oczywiście nie zapomniała o czytelnikach dorosłych dla których przygotowała spotkanie pt. „Spacer z książką regionalną”. Rozmawialiśmy o literaturze dotyczącej regionu i regionalnych twórcach. Uczestnicy spotkania obejrzeli kroniki Uhowa udostępnione przez Wiejski Dom Kultury w Uhowie i zawitali do Galerii Narwiańskiej. Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbył się pod hasłem ”#Bibliotek” za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy i konkursy.