Zakończenie projektu "Teatr Cieni Szansą na Sukces"

 

23 sierpnia br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Teatr Cieni Szansą na Sukces” programu „Równać Szanse”, który był realizowany z młodzieżą w Filii Bibliotecznej w Uhowie przez pół roku. Głównym celem programu jest wspieranie młodzieży. Tworzenie im możliwości zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy, nawiązywania nowych relacji oraz współdziałania ukierunkowanego na osiągnięcie konkretnego celu. W trakcie projektu młodzież wyjechała do Białostockiego Teatru Lalek, gdzie po obejrzeniu spektaklu zwiedzała kulisy teatru i  brała udział w lekcji teatralnej. Odbyły się również warsztaty pt. „Sztuka Wystąpień”, na których uczestnicy projektu dowiedzieli się jak przełamywać strach przed publicznymi wystąpieniami oraz jak można poprawić własny wizerunek wykorzystując techniki teatralne. Potem była praca nad scenariuszem spektaklu, przygotowywania rekwizytów oraz wiele prób. Młodzież spisała się wspaniale, włożyła w realizację projektu wiele pracy. Na zakończenie wystawiła swój spektakl teatru cieni pt. „Miejsce na Ziemi”, który okazał się wielkim sukcesem. Gromkie brawa, mnóstwo pochwał i dobrych słów ze strony widzów utwierdziło młodzież w przekonaniu, że warto było wziąć udział w projekcie.