Mariusz Szczygieł - "Laska Nebeska"

    W czwartkowy wieczór, 31 stycznia , członkowie DKK spotkali się by podyskutować o książce Mariusza Szczygła Laska Nebeska i obyczajach naszych południowych sąsiadów. Książka zawiera głównie felietony o literaturze czeskiej. Tytuł Laska Nebeska znaczy,, Miłość niebiańska lub miłość nie z tej ziemi”. Są tu także   szkice o wybitnych Czechach, miedzy innymi o Helenie Vondrackowej, Jarosławie Hasku, Wacławie Havlu. Dowiedzieliśmy się, m. in. że postawa prawdziwego Czecha to być grzecznym dla wszystkich i zawsze się uśmiechać. Pozdrawiają każdego gdy widzą go pierwszy raz. A szczęściem dla nich to umrzeć we własnym łóżku. Czytają najwięcej książek w Europie. Książka podobała się wszystkim klubowiczom, a humor autora wprowadził nas w dobry nastrój. Następne spotkanie odbędzie się 28 lutego. Zapraszamy wszystkich chętnych, a tematem naszej rozmowy, będzie powieść Albeny Grabowskiej ,,Lady M’’.