„Życie darem, zdrowie bogactwem – aktywnie w trzeci wiek”

„Życie darem, zdrowie bogactwem – aktywnie w trzeci wiek”