UTW inauguracja roku akademickiego 2017/2018

UTW inauguracja roku akademickiego 2017/2018