Spotkanie z p. Robertem Radzik, autorem książek o Żołnierzach Niezłomnych Białostocczyzny i północnego Mazowsza

Spotkanie z p. Robertem Radzik, autorem książek o Żołnierzach Niezłomnych Białostocczyzny i północnego Mazowsza