V edycja Kursu Komputerowego I grupa 05.01.2010 - 22.01.2010

W styczniu 2010 r. odbyły się zajęcia V grupy Kursu Komputerowego. W zajęciach uczestniczyło 18 osób, które ukończyły szkolenie z podstaw obsługi komputera (zapoznanie się z Internetem, pisanie w Wordzie, zakładanie poczty). W okresie trzech tygodni odbyło się sześć 2-godzinnych spotkań prowadzonych przez wolontariuszy.
Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom:Urszuli Perkowskiej, Monice Adamskiej, Agnieszce Dworakowskiej, Pawłowi Łapińskiemu, Michałowi Łapińskiemu, Grzegorzowi Markowskiemu, Pawłowi Perkowskiemu, Bartoszowi Jeneralczuk, Adrianowi Prószyńskiemu, Jakubowi Łapińskiemu, Mateuszowi Choińskiemu.